expanzní nádoba

Expanzní Nádoba

Expanzní nádoba: Nezbytný prvek pro plynulou expanzi tekutin ve vašem domě

Co je expanzní nádoba? Expanzní nádoba je zařízení, které slouží k plynulé expanzi tekutin ve vašem domě. Jedná se o uzavřenou nádobu, která umožňuje zvětšování objemu tekutiny při jejím ohřevu a snižování objemu při ochlazování. Tímto způsobem se minimalizuje tlak v potrubí a chrání se tak před přetlakem a...