Katastrální mapa online. K čemu vám poslouží?

Katastrální mapa, často nazývaná též parcelní mapa, představuje klíčový prvek v evidenci nemovitostí a územního plánování. Svébytná v oblasti geoinformatiky, tato mapa poskytuje detailní informace o pozemcích a budovách, slouží jako nerozlučná součást katastru nemovitostí a nabízí mnohostranné využití pro různé instituce a úřady.

Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka, často se škálou 1:1000 nebo 1:2000. Jak již název naznačuje, zaměřuje se na katastrální území, tedy administrativní jednotky, ve kterých jsou shromažďovány údaje o nemovitostech. Zahrnuje hranice katastrálních území, územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl. Katastrální mapa je tak významným nástrojem pro správu a evidenci nemovitostí.

K čemu slouží katastrální mapa?

1. Podklad pro úřady a instituce:

Katastrální mapa je nenahraditelným podkladem pro různé úřady a instituce, včetně stavebních úřadů, finančních úřadů, katastrálních úřadů a soudů. Poskytuje detailní informace o vlastnických hranicích pozemků a budov, což je klíčové pro mnohé administrativní procesy.

2. Určení vlastnických hranic a plochy pozemků:

Jedním z hlavních účelů katastrální mapy je poskytnout přesné informace o vlastnických hranicích pozemků a budov. To je klíčové nejen při správě nemovitostí, ale také při převodech vlastnictví, dědických řízeních nebo exekučních postupech.

3. Určení polohy a využití nemovitostí:

Katastrální mapa umožňuje přesně určit polohu nemovitosti a zjistit, jak je daná plocha využívána. To má významné důsledky při urbanistickém plánování a rozhodování o výstavbě či změnách v území.

Příklady použití katastrální mapy

1. Stavba nemovitosti:

Při stavbě domu je klíčové znát hranice pozemku, aby se stavba neprovedla na cizím území. Katastrální mapa poskytuje stavebním úřadům potřebné informace pro správné umístění nové budovy.

2. Prodej nemovitosti:

Při prodeji nemovitosti je znalost výměry pozemku a budovy nezbytná pro kupujícího, který tak ví, co přesně kupuje. Katastrální mapa je právním základem pro stanovení vlastnických práv.

3. Daňové účely:

Při výpočtu daně z nemovitosti je důležité znát plochu pozemku a budovy. Katastrální mapa poskytuje přesné údaje pro finanční úřady, což je klíčové pro stanovení spravedlivé daně.

4. Exekuce:

Při exekuci je nezbytné znát hranice nemovitosti, která je předmětem exekuce. Katastrální mapa tak slouží jako důležitý nástroj pro exekutory při provedení exekučního řízení.

Katastrální mapa není pouze statickým obrazem území, ale životně důležitým prvkem pro efektivní správu nemovitostí a plánování území. Její multidisciplinární využití se stále rozšiřuje, čímž posiluje svou roli jako klíčový veřejný informační zdroj.

Proč používat mapu na GeoPas.cz?

GeoPas.cz je cenným nástrojem pro všechny, kteří hledají detailní informace o lokalitách v České republice. Prozkoumání těchto údajů obvykle zahrnuje složité procesy, jako je procházení rozmanitých registrů, mapových podkladů, normalizace a spojování dat, a výzvy spojené s datovým softwarem. Bez ohledu na to, zda hledáte informace z čisté zvědavosti nebo potřebujete podrobná data o lokalitách pro svou práci, věříme, že GeoPas.cz usnadní získávání potřebných informací.

Služba pracuje s několika klíčovými datovými vrstvami, které zahrnují:

Územní celky: Poskytuje informace o administrativním členění, což zahrnuje obce, kraje a další územní jednotky.

Obyvatelstvo: Obsahuje údaje o počtu obyvatel v dané lokalitě, což může být důležité pro analýzu populace.

Nemovitosti: Zajišťuje informace o nemovitostech, včetně jejich umístění, velikosti a dalších relevantních údajích.

Sídla firem: Poskytuje přehled o umístěních firem, což může být užitečné pro podnikatelské analýzy a strategické rozhodování.

Občanská vybavenost: Zahrnuje informace o dostupnosti různých občanských zařízení, jako jsou školy, nemocnice, a další.

Životní prostředí: Poskytuje údaje o stavu životního prostředí v dané lokalitě, což může být klíčové pro environmentální analýzy.

Zemědělství: Obsahuje informace týkající se zemědělských aktivit a půdního využití v konkrétní oblasti.

Geologie: Poskytuje data o geologických vlastnostech dané lokality.

Vodstvo: Zahrnuje informace o vodních zdrojích a jejich významných vlastnostech v dané oblasti.

Publikováno: 11. 12. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Kamila Švandová