ostatní

Azos

Azos: Tajemný prvek s mnoha využitími ve světě ostatních

Co jsou azos a jak fungují? Azos jsou chemické sloučeniny obsahující azot a kyslík, které se používají v různých odvětvích průmyslu. Jsou známé svou schopností reagovat s jinými látkami a vytvářet stabilní sloučeniny. V zemědělství jsou azos často využívány jako hnojiva, protože azot je klíčovým živným prvkem...